Mikrobryggeriet

Selvbryggerrevolusjonen har kommet til Farsund, og vi var ikke sene med å kaste oss på bølgen. Brygghuset i Farsund er et mikrobryggeri som har tatt arven videre etter Farsund Brewing Company og har et anlegg som er fullt synlig fra baren. Ølet som blir produsert blir kun solgt over disk på Brygghuset.